Onze prijzen


Betaling geschiedt altijd direct na voltooiing van de werkzaamheden. U hoeft niets vooraf te betalen (tenzij er een speciale overeenkomst is met een specialist, volgens welke een voorschot vereist is voor grotere werken).

Prijzen zijn inclusief 6% BTW. Is uw woning ouder dan 10 jaar, dan geldt een wettelijk tarief van 21% als uw woning minder dan 10 jaar oud is.

Aan de andere kant, wanneer onze specialist komt voor reparatie, kan hij u een forfaitair bedrag van 50 euro in rekening brengen als u een ter plaatse opgesteld voorstel weigert. Deze terugbetaling dekt dan de verhuizing en de tijd die nodig is om het probleem te diagnosticeren.

Prijzen zijn inclusief transport- en arbeidskosten, exclusief reserveonderdelen en afvalverwerking, indien nodig (vuilniszakken of het bestellen van een afvalcontainer)

prijs van 35 euro per uur (zonder materiaalkosten)

geschatte prijs van alle elektriciteitswerken met materialen voor het huis, keuken, badkamer,

hal, twee slaapkamers en een wasruimte 4890 euro (24 stopcontacten, 12 schakelaars)

verder onder officieel toezicht (Keuring wordt apart betaald)